Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2021

«ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα…»

Κοινοποίηση
Συντάκτης  Απρ 23, 2019

Αγαπητοί μου αναγνώστες, με τη βοήθεια και τη χάρη Του Θεού, φτάσαμε στο τέλος της Αγίας Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

Ως γνωστόν, η Μεγάλη Τεσσαρακοστή ολοκληρώνεται ουσιαστικά το Σάββατο της Αναστάσεως του Λαζάρου, την Κυριακή των Βαΐων καταλύουμε ψάρι και από το βράδυ με την Ακολουθία του Νυμφίου, αρχίζει η αυστηρή νηστεία της Μεγάλης Εβδομάδος.

   Για το τι γιορτάζουμε κάθε μέρα και βιώνουμε την  Αγία Μεγάλη Εβδομάδα, έχουμε ασχοληθεί με άλλα άρθρα μας στο παρελθόν. Σε αυτό το άρθρο μας, θα ασχοληθούμε με το περιεχόμενο και την προοπτική της φράσης του Κυρίου μας, που έχουμε στο τίτλο μας «ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰςἹεροσόλυμα…». Είναι φράση, από το κατά Μάρκο Ευαγγέλιοπου διαβάζεται την Κυριακή της Ε΄ Νηστειών, αλλάείναι ευκαιρία ευρύτερα, να θυμηθούμε όλο το σχετικό ευαγγελικό απόσπασμα: «Ἦσαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες εἰς Ἱεροσόλυμα· καὶ ἦν προάγων αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐθαμβοῦντο, καὶ ἀκολουθοῦντες ἐφοβοῦντο. καὶ παραλαβὼν πάλιν τοὺς δώδεκα ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν, ὅτι ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ γραμματεῦσι, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσι, καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῷ καὶ μα στιγώσουσι ν αὐτὸν καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται» (Μαρκ. 10,32-34).    Ο Κύριος δηλαδή, απευθυνόμενος και προετοιμάζοντας τους Μαθητές Του για το πάθος και την ανάστασή Του, τους τονίζει σε απλά ελληνικά : «Πάμε να  ανέβουμε στα Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί στους Αρχιερείς και στους Γραμματείς και θα τον καταδικάσουν σε θάνατο, και θα τον παραδώσουν στους ειδωλολάτρες (Ρωμαίους) στρατιώτες  και (αυτοί) θα τον εμπαίξουν και θα τον μαστιγώσουν και θα τον φτύσουν και θα τον θανατώσουν, και την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί ».

  Φυσικά δεν είναι πρώτη φορά που  τονίζει και υπογραμμίζει κάτι τέτοιο στους μαθητές του, ο Χριστός μας. Σίγουρα και άλλες φορές τους είχε προειδοποιήσει και αναφερθεί, αλλά ίσως είναι από τις λίγες φορές που είναι τόσο συγκεκριμένος για τα γεγονότα αυτά, αλλά και ότι πρόκειται να συμβούν αυτή τη φορά που πηγαίνουν προς στα Ιεροσόλυμα και όχι στο αόριστο μέλλον γενικά.

Εμείς οι πιστοί, περίπου 2000 χρόνια μετά από τα γεγονότα που μελετούμε και διαβάζουμε στα Ιερά Ευαγγέλια, καταλαβαίνουμε και συνειδητοποιούμε ότι ο Κύριος μιλάει στους μαθητές του, για συγκεκριμένο τόπο (τα Ιεροσόλυμα) και συγκεκριμένο τρόπο (τα άγια πάθη και η ανάσταση Του) που θα εκπληρώσει το εκούσιο (με τη θέληση Του) πάθος, κάνοντας υπακοή στο θέλημα Του Θεού Πατρός. Πέρα όμως από αυτά που έγιναν από τον Θεάνθρωπο άπαξ (μία φορά) και ανεπανάληπτα, καταλαβαίνουμε, ότι όλα αυτά αφορούν και εμάς, τα μέλη της Εκκλησίας, που καλούμαστε με συγκεκριμένο τρόπο να βιώσουμε και εμείς προσωπικά τα σωτήρια πάθη και την ανάστασή Του Κυρίου. 

Αυτός είναι άλλωστε ο βαθύτερος και ουσιαστικότερος σκοπός της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ποιος; Μαφυσικά δεν αποτελεί κανένανάλλον, από το να μας προετοιμάσει και μας εισάγει όσο το δυνατόν πιο πνευματικά έτοιμους, όχι απλά να παρακολουθήσουμε τις Ακολουθίες της  Μεγάλης Εβδομάδος, όπως λένε λανθασμένα κάποιοι (δεν είναι θέατρο ή ταινία…) αλλά κυρίως να συμμετάσχουμε σε αυτές και ουσιαστικά να συμπάθουμε, συσταυρωθούμε και συναναστηθούμε μαζί με τον Χριστό. Αυτό που έκανε ο Κύριος άπαξ, λειτουργικά λαμβάνει χώρα συνεχώς, σε κάθε Ιερά Ακολουθία, σε κάθε Μυστήριο και πνευματική ευκαιρία. Όπως βεβαιώνει και ο Απόστολος Παύλος στην αποστολική περικοπή που διαβάζεται στο μυστήριο της Βαπτίσεως: «…ὅσοι ἐβαπτίσθημεν εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν εἰς τὸν θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθημεν; Συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν θάνατον, ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ πατρός, οὕτω καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν. εἰ γὰρ σύμφυτοι γεγόναμεν τῷ ὁμοιώματι τοῦ θανάτου αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀναστάσεως ἐσόμεθα,… » (Ρωμ. 6, 3-5). Αυτό σημαίνει μίμηση Χριστολογικού ήθους, μια πορεία Σταυρού, Γολγοθά αλλά και Ανάστασης.

Για να συμβούν όλα αυτά όμως, θέλει πίστη, θέλει εμπιστοσύνη, θέλει αγάπη στον Θεό και στον συνάνθρωπο, θέλει καλλιέργεια αρετών και καταπολέμησης των παθών και της αμαρτίας. Θέλει ευθυγράμμιση με τα «Ιεροσόλυμα» και να φύγουμε από τα «Σόδομα και τα Γόμορρα» τοπικά και μεταφορικά. Δεν είναι εύκολα όλα αυτά, δεν μπορούμε καν από μόνοι μας, αλλά πάντοτε με την βοήθεια και τη χάρη Του Θεού, αλλά και τις πρεσβείες της Παναγίας και όλων των Αγίων. Αφού τα κατάφεραν αυτοί, μπορούμε και εμείς, αρκεί να μετανοούμε, αρκεί να θέλουμε να τους μιμηθούμε. Είχαν και αυτοί πολλές δυσκολίες, όμως είχαν ανδρεία πνευματική, είχαν αποφασιστικότητα, επιμονή και υπομονή στις δυσκολίες και τις παγίδες του διαβόλου.

   Κλείνοντας το άρθρο μας αγαπητοί μας Αναγνώστες, δεν ξέρουμε πόσοι από εσάς έχετε αξιωθεί να επισκεφθείτε και να προσκυνήσετε τους Αγίους Τόπους τα Ιεροσόλυμα. Πραγματικά αξίζει έστω και μία φορά στη ζωή κάποιου πιστού να επιχειρήσει αυτή την ιερά αποδημία. Εμείς έχουμε αξιωθεί δύο φορές ως τώρα και αν θέλει ο Κύριος τον προσεχή Μάϊο θα είναι η τρίτη φορά. Πέρα όμως από την γεωγραφική Ιερουσαλήμ, κάθε Ιερός Ναός, όπου και να βρίσκεται αποτελεί Ιεροσόλυμα, Πανάγιος Τάφος, Γογλοθάς, Ιορδάνης ποταμός κτλ. Γιατί το Άγιο Πνεύμα όπου θέλει πνεί, αλλά κυρίως η πίστη μας θέλει τρόπο και ύστερα τόπο. Επομένως ας αφήσουμε τους καναπέδες των σπιτιών μας και αυτή την Μεγάλη Εβδομάδα ας προστρέξουμε στον Ιερό Ναό της Ενορία μας, ώστε να βιώσουμε όλα τα σωτήρια γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδος και κυρίως να παρακαθίσουμε στο Πασχάλιο τραπέζι Του, το βράδυ της Αναστάσεως κοινωνώντας το σώμα και το αίμα Του Αναστημένου Κυρίου, στην πιο λαμπρή και πανηγυρική Θεία Λειτουργία του χρόνου αμήν!

Κοινοποίηση
π. Αντώνιος Χρήστου

Προϊστάμενος Ιερού Ναού Προφήτου Ηλία Κορμπι- Βάρης, της Ι. Μ. Γλυφάδας Ε. Β. Β. & Β. Απόφοιτος Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Αθηνών, Πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στην Ορθόδοξη Θεολογία στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

Email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  1. Δημοφιλή
  2. Προτεινόμενα

Ημερολόγιο

« October 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31